0850 480 1 846

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

DEPO ÇÖZÜMLERİ WEB SİTESİ KULANIM KOŞULLARI

 1. İşbu depocozumleri.com internet sitesinin (“Site”) kullanımı ve Site ziyaretçilerinin veya Site üzerinden herhangi bir işlem gerçekleştiren kişilerin (hepsi birlikte “Kullanıcı”) Site üzerinden gerçekleştireceği tüm işlemler işbu Kullanım Koşulları’na tabiidir. Lütfen Site’yi kullanmaya başlamadan önce Kullanım Koşulları’nı dikkatle okuyunuz. Bu Site’yi kullanarak kabul etmiş olduğunuz kullanıma ilişkin gelen şartlar ve koşullar işbu Kullanım Koşulları ile tarafınıza açıklanmaktadır.
 1. Temsa İş Makinaları İmalat Pazarlama ve Satış A.Ş. (“Temsa İş Makinaları” veya “Şirket”), Kullanım Koşulları’nı dilediği zaman, herhangi bir bildirimde bulunmadan Site üzerinden yayınlayarak güncelleme hakkına sahiptir. Kullanım Koşulları’nda yapılan güncellemeleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Güncel Kullanım Koşulları, Site üzerinden yayınlandığı andan itibaren geçerli olacaktır.
 1. Aksi açık bir şekilde belirtilmedikçe Site’de verilen hizmetlerin tamamı ücretsizdir.
 1. Site'de yayınlanan ve telif ve diğer fikrî ve sınaî mülkiyet hakları Temsa İş Makinaları İmalat Pazarlama ve Satış A.Ş. ya da diğer üçüncü kişi ve kuruluşlara ait olan bütün yazılı, resimli, sesli, görsel, elektronik materyallerin her türlü hakları saklıdır. Bu materyallere Site’de yer verilmesi Kullanıcılara ve üçüncü kişilere, bunların kullanımı ile ilgili olarak herhangi bir yetki, lisans ya da, izin verildiği şeklinde yorumlanamaz. Temsa İş Makinaları İmalat Pazarlama ve Satış A.Ş. yazılı izni olmaksızın bu materyaller kopyalanamaz, yeniden üretilemez, çoğaltılamaz ya da herhangi bir şekilde kullanılamaz. Temsa İş Makinaları İmalat Pazarlama ve Satış A.Ş., bu tür materyallerin (duvar kâğıdı, ekran koruyucu, reklâm filmi gibi) meslekî, ya da ticarî amaçlı olmadan kullanımı için kişisel bilgisayarlara kopyalanabilmesine izinler verebilir. Bu gibi durumda Kullanıcıların ilgili izinleri almak üzere Site’ üzerinden Temsa İş Makinaları ile iletişime geçmeleri gerekmektedir. Bu sitede yer alan materyaller ile ilgili fikrî ve sınaî mülkiyet haklarını ihlâl edecek şekildeki her türlü kullanım sonucu ortaya çıkabilecek yasal sorumluluk, ihlâlde bulunan Kullanıcı ‘ya aittir.
 1. Opsiyon, donanım, yetkili servis/bayi bilgisi, ikinci el iş makinesi stoku, resim, açıklama ve haber başta olmak üzere Site'de yer alan her türlü içerik; (kısaca "Bilgi") sadece tanıtım ve bilgi verme amaçlıdır. Kullanıcı, Bilgi'leri referans alarak bir işlem yapmak niyetinde olduğunda, nihaî ve güvenilir enformasyonu, Temsa İş Makinaları İmalat Pazarlama ve Satış A.Ş.  Yetkili Bayilerinden veya Temsa İş Makinaları İmalat Pazarlama ve Satış A.Ş. Müşteri Hizmetleri'nden temin etmekle yükümlü olduğunu kabul eder. Site'de yayınlanan bilgilerin doğruluğu ya da güncelliği konusunda hiçbir garanti ya da taahhüt verilmemektedir. Kullanıcı, bu Bilgi’ye dayanarak yapabileceği işlemler bakımından Temsa İş Makinaları İmalat Pazarlama ve Satış A.Ş.  herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder.
 1. Depo Çözümleri Türkiye İnternet Sitesi'nde, Depo Çözümleri Türkiye Yetkili Bayileri ve Servisleri, Depo Çözümleri İş Makinelerinin, Forkliftlerin ve Ataşmanların standart ve opsiyonel özellikleri ile ilgili bilgiler son güncelleme tarihinde geçerli olan bilgilerdir ve Depo Çözümleri Bayi ve Servisleri ile ilgili nihaî bilgi temini için Temsa İş Makinaları İmalat Pazarlama ve Satış A.Ş. ile temasa geçilmesi gerekmektedir.. Bu çerçevede Temsa İş Makinaları , Site'de yer alan bilgilerin (aksi açık bir şekilde belirtilmedikçe) bir satış teklifi olmadığını ve Temsa İş Makinaları İmalat Pazarlama ve Satış A.Ş. adına bir taahhüt teşkil etmediği beyan eder.
 1. Temsa İş Makinaları İmalat Pazarlama ve Satış A.Ş., önceden haber vermeksizin iş makinelerinin ve forkliftlerin tavsiye ettiği model ve spesifikasyonlarında değişiklik yapabilir.
 1. Site’de yer alan fotoğraf ve videolar, Türkiye'de satılacak olan iş makinelerinin, forkliftlerin ve ataşmanların donanım özelliklerinden farklılık gösterebilir.
 1. Temsa İş Makinaları İmalat Pazarlama ve Satış A.Ş. ,kendi takdirinde olmak üzere Site’nin içeriğini, Kullanıcı'lara sağlanan herhangi bir hizmeti dilediği zaman değiştirme ya da sona erdirme ve Depo Çözümleri Türkiye Web Sitesi'nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini sistemlerinden silme hakkını saklı tutar. Site'nin hatasız olması için her türlü tedbir alınmış olmakla birlikte, Site’de mevcut ya da oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir.
 1.  Site üzerinden vermiş olduğunuz bilgilerin gizliliğini korumaya yönelik olarak kişisel bilgilerinizin yer aldığı bölümlere sadece şifre ile girişe olanak tanınmıştır. Söz konusu şifrenin gizli tutulması ve bu şifre vasıtasıyla ulaşılan güncelleme alanlarında, gerekli ayarlamaların yapılması Kullanıcı'nın sorumluluğundadır. Kullanıcı kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, bu bilgilerin kullanımı ile erişilen alanların güvenliğinden ve üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılması durumunda (şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyet ile kullanımı da dahil) oluşabilecek tüm sonuçlardan  doğrudan sorumludur. Aynı şekilde Kullanıcı, internet ortamında bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgileri kullanamayacağı gibi diğer Kullanıcı’ların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Burada bahsedilen şekildeki kullanımlardan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir.
 1. Kullanıcı’ların kullandıkları elektronik cihaz(lar)dan ve/veya internet bağlantılarından dolayı olabilecek herhangi bir hata, sistemsel yavaşlık, Site’nin kullanılamaması gibi hallerden Temsa İş Makinaları sorumlu tutulamaz.
 1. Site üzerinde yer alan İletişim Formu'nun doldurulmuş olması, Kullanıcı'ya herhangi bir hak vermez ya da Kullanıcı'ya herhangi bir uygulama ile ilgili kazanılmış hak iddiasında bulunma imkanı vermez. İletişim Formu'na eksik, yanlış ya da geçerli olmayan bilgiler girilmesi halinde, Temsa İş Makinaları ve/veya Depo Çözümleri Türkiye Yetkili  Bayi/Servis kendi takdirlerinde olmak üzere düzenleyebilecekleri pazarlama ve tanıtım programları sonucu sağlanabilecek imkanlar ile ilgili hak talebinde bulunulamaz ve bunların eksik, yanlış, ya da geçersiz olması nedeniyle doğabilecek tüm sonuçlardan bizzat sorumludur.
 1. Site’nin kullanılması, ziyaret edilmesi gibi faaliyetler neticesinde gerçek kişilere ilişkin kişisel veriler işlenmektedir. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilendirme, Site’nin “Kişisel Verilerin Korunması” başlığında yer almaktadır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında tüzel kişilere ilişkin bilgiler, kişisel veri olarak kabul edilmediği için bu Kanun kapsamına girmemektedir.
 1. Site'nin virüs, trojan ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihaî güvenliğin sağlanması için Kullanıcı, kendi elektronik cihazlarında gerekli virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede Kullanıcı, Site'ye girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.
 1. Resmî makamlardan Kullanıcı'ya yönelik bir suç duyurusu ya da resmî soruşturma talebi gelmesi, yasal taleplerde bulunulması ve/veya Kullanıcı'nın Temsa İş Makinaları İmalat Pazarlama ve Satış A.Ş. sistemlerinin çalışmasına engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yaptığının tespit edilmesi halinde, Temsa İş Makinaları İmalat Pazarlama ve Satış A.Ş. , Kullanıcı'nın kimlik bilgilerini araştırma ve ilgili tüm yetkili kurum ve kuruluşlara mercîlere bildirimde bulunma hakkına sahiptir.
 1. Kullanıcı'lar ile Temsa İş Makinaları İmalat Pazarlama ve Satış A.Ş. arasında ortaya çıkabilecek ihtilâflarda, Temsa İş Makinaları elektronik kayıtları delil olarak kabul edilecektir. Bu tür ihtilâfların çözümünde İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacak ve ihtilâf Türkiye Cumhuriyeti Kanunları'na göre çözülecektir.

İşbu Kullanım Koşulları ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Kullanıcı’nın bilinen e-posta adresi ve Kullanıcı tarafından bildirilen e-posta adresi/adresleri  (hepsi birlikte “Adres”) vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, Site’ye bildirdiği Adres’in geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda güncellemeleri yapacağını ve/veya Temsa İş Makinaları’na bildireceğini, aksi halde bu Adres’e yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.